Med dessa bilder vill vi visa bra placeringar av sensorer. Vi visar även placeringar som är mindre lyckade, som gör att Gobius inte kan mäta nivån i tanken.

Bra exempel

Dåliga exempel

Produktregistrering

För dig som köpt en Gobius, passa på att registrera din produkt nu så får du tillgång till vår fria support, 9 till 9 varje dag.

Till registreringen