Vi finns till din hjälp när du ska installera din Gobius. Du kan höra av dig på mail, SMS eller på telefon. Du får gärna maila bilder till oss på sensorerna på tanken och på kontrollenheten. Dessa bilder hjälper oss att förstå ditt önskemål.

Även om Gobius fungerar på de alla flesta tankar, så finns det vissa begränsningar, som är bra att känna till. T ex är tankens storlek inte avgörande, men däremot tankväggens tjocklek.

  • Rostfritt stål, 1-3 mm
  • Stål, 1-3 mm
  • Plast, 2-12 mm
  • Aluminium, 2-5 mm
  • Glasfiber, 4-8 mm

Temperaturen bör vara över 20 grader när du fäster sensorerna på tankväggen. En annan viktig detalj att tänka på när du monterar sensorerna är att minsta avstånd till en kant är 70 mm centrum sensorn, dvs 35 mm från sensorns kant. Monterar du sensorn närmare kan inte dess funktion garanteras. Vår rekommendation är att läsa den lättlästa instruktionen innan du monterar sensorerna på tanken. Under web-fliken Bilder kan se både bra och dåliga placeringar av sensorer.

FM Marins användarsupport sker via e-post, support@gobius.se och på telefon, +46 (0)31-650170. Glöm inte att registrera din Gobius innan du tar kontakt med oss. Det är det enda kravet vi ställer.

 

Garanti
Produkten som du kanske just nu har inhandlat, levereras enligt de villkor som anges nedan. Produkterna är utvecklade av FM Marin och säljs genom våra distributörer och återförsäljare. Läs garantivillkoren nu.

Varumärke

Gobius är ett registrerat varumärke som ägs av Gobius Sensor Technology ABi Sverige. Dokumentation: Femte utgåvan augusti 2020. Dokumentation 2017 Feldt & Meiton Marin AB. Med ensamrätt.

Produktregistrering

För dig som köpt en Gobius, passa på att registrera din produkt nu så får du tillgång till vår fria support, 9 till 9 varje dag.

Till registreringen