Gobius Tankkalkylator

Version: 1.0

Välkommen att använda detta fantastiska hjälpmedel

När du har en oregelbunden tank, ska du använda denna kalkylator för att beräkna var du i höjdled ska placera dina sensorer. Har du tre sensorer kan du t ex välja 25%, 50% och 75%, som visas längst ner i tabellen. Din beräkning kan du även skriva ut.

Tänk dock alltid på att det finns minimi avståndet 35 mm, till en kant på tanken och följ medskickade instruktioner. De finns även tillgängliga på https://www.gobius.se/support/instruktioner/.

Avstånd mellan sensorer bör inte vara mindre än 35 mm. Du kan alltid placera sensorerna diagonalt på tanken och även på olika sidor. Det viktigaste är att höjderna är de önskade. Vi rekommenderar för tre sensorer en minimi tank höjd på 200 mm.

Har du några frågor, skicka dem till oss på https://www.gobius.se/kontakt/.

Lycka till!

Tank
mm
mm
mm
mm
mm
0 liters
Volume Level (%) Height bottom (mm) Height top (mm)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Volume Level (%) Height bottom (mm) Height top (mm)
75%
50%
25%